செம்மண் குவாரி வழக்கில்விழுப்புரம் கோர்ட்டில் அமைச்சர் பொன்முடி ஆஜர்மேலும் ஒருவர் பிறழ் சாட்சியம் அளித்ததால் பரபரப்பு

செம்மண் குவாரி வழக்கில்விழுப்புரம் கோர்ட்டில் அமைச்சர் பொன்முடி ஆஜர்மேலும் ஒருவர் பிறழ் சாட்சியம் அளித்ததால் பரபரப்பு

செம்மண் குவாரி வழக்கில் விழுப்புரம் கோர்ட்டில் அமைச்சர் பொன்முடி ஆஜரானார். இவ்வழக்கில் மேலும் ஒருவர் பிறழ் சாட்சியம் அளித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
22 Aug 2023 6:45 PM GMT