லஞ்சம் கொடுப்பதைத் தடுக்க கர்நாடக தேர்தல் களத்தை தீவிரமாக கண்காணியுங்கள் - தேர்தல் கமிஷன் உத்தரவு

லஞ்சம் கொடுப்பதைத் தடுக்க கர்நாடக தேர்தல் களத்தை தீவிரமாக கண்காணியுங்கள் - தேர்தல் கமிஷன் உத்தரவு

லஞ்சம் கொடுப்பதைத் தடுக்க கர்நாடக தேர்தல் களத்தை தீவிரமாக கண்காணியுங்கள் என்று தலைமை தேர்தல் அதிகாரிக்கு தேர்தல் கமிஷன் உத்தரவிட்டுள்ளது.
29 April 2023 10:21 PM GMT