மும்பை பங்கு சந்தை; சென்செக்ஸ் குறியீடு 700 புள்ளிகள் சரிவு

மும்பை பங்கு சந்தை; சென்செக்ஸ் குறியீடு 700 புள்ளிகள் சரிவு

மும்பை பங்கு சந்தையில் சென்செக்ஸ் குறியீடு 700 புள்ளிகள் வரை சரிவடைந்து உள்ளது.
20 Sep 2023 8:00 AM GMT
மும்பை பங்கு சந்தை; சென்செக்ஸ் குறியீடு 66 ஆயிரம் புள்ளிகளாக உயர்வு

மும்பை பங்கு சந்தை; சென்செக்ஸ் குறியீடு 66 ஆயிரம் புள்ளிகளாக உயர்வு

மும்பை பங்கு சந்தையில் சென்செக்ஸ் குறியீடு 66 ஆயிரம் புள்ளிகள் என்ற அளவில் உயர்ந்து புதிய உச்சம் தொட்டு உள்ளது.
13 July 2023 6:24 AM GMT
பங்கு சந்தை நிலவரம்; சென்செக்ஸ் குறியீடு 450 புள்ளிகள் உயர்வு

பங்கு சந்தை நிலவரம்; சென்செக்ஸ் குறியீடு 450 புள்ளிகள் உயர்வு

மும்பை பங்கு சந்தையில் இன்று காலை வர்த்தகத்தில் சென்செக்ஸ் குறியீடு 450 புள்ளிகள் உயர்ந்து 60,007 புள்ளிகளாக காணப்பட்டது.
1 Feb 2023 4:55 AM GMT
மும்பை பங்கு சந்தை: சென்செக்ஸ் குறியீடு 555.15 புள்ளிகள் சரிவு; முன்னணியில் அதானி குழுமம்

மும்பை பங்கு சந்தை: சென்செக்ஸ் குறியீடு 555.15 புள்ளிகள் சரிவு; முன்னணியில் அதானி குழுமம்

மும்பை பங்கு சந்தையில் சென்செக்ஸ் குறியீடு இன்று காலை 555.15 புள்ளிகள் சரிவடைந்து காணப்பட்டது.
30 Jan 2023 5:10 AM GMT
லாபத்துடன் தொடங்கிய பங்கு சந்தைகள்; மருந்து துறை சரிவு

லாபத்துடன் தொடங்கிய பங்கு சந்தைகள்; மருந்து துறை சரிவு

மும்பை பங்கு சந்தையில் சென்செக்ஸ் குறியீடு 216 புள்ளிகள் உயர்வடைந்து 61,166 புள்ளிகளாக உள்ளது.
7 Nov 2022 4:41 AM GMT
பணவீக்கம் அதிகரிப்பு எதிரொலி; சரிவை நோக்கி இந்திய பங்கு சந்தைகள்

பணவீக்கம் அதிகரிப்பு எதிரொலி; சரிவை நோக்கி இந்திய பங்கு சந்தைகள்

பணவீக்கம் 5 மாதங்களில் இல்லாத வகையில் அதிகரித்த சூழலில், பங்கு சந்தைகள் இன்று சரிவுடன் தொடங்கி உள்ளன.
13 Oct 2022 4:57 AM GMT
மும்பை பங்கு சந்தை:  சென்செக்ஸ் குறியீடு 350 புள்ளிகள் சரிவு

மும்பை பங்கு சந்தை: சென்செக்ஸ் குறியீடு 350 புள்ளிகள் சரிவு

மும்பை பங்கு சந்தையில் சென்செக்ஸ் குறியீடு 350 புள்ளிகள் சரிவடைந்து 58 ஆயிரம் புள்ளிகளுக்கும் கீழே சென்றது.
11 Oct 2022 5:56 AM GMT
மும்பை பங்கு சந்தை; சென்செக்ஸ் குறியீடு 800 புள்ளிகள் சரிவு

மும்பை பங்கு சந்தை; சென்செக்ஸ் குறியீடு 800 புள்ளிகள் சரிவு

மும்பை பங்கு சந்தையில் சென்செக்ஸ் குறியீடு 800 புள்ளிகள் சரிவடைந்து முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தி உள்ளது.
10 Oct 2022 4:48 AM GMT
பங்கு சந்தை நிலவரம்; நேற்றைய சரிவில் இருந்து மீண்டது

பங்கு சந்தை நிலவரம்; நேற்றைய சரிவில் இருந்து மீண்டது

மும்பை பங்கு சந்தையில் சென்செக்ஸ் குறியீடு நேற்றைய சரிவில் இருந்து இன்று மீண்டு 487.49 புள்ளிகள் உயர்வடைந்து உள்ளது.
30 Aug 2022 5:48 AM GMT
மும்பை பங்கு சந்தை; சென்செக்ஸ் குறியீடு 1,200 புள்ளிகள் சரிவு

மும்பை பங்கு சந்தை; சென்செக்ஸ் குறியீடு 1,200 புள்ளிகள் சரிவு

மும்பை பங்கு சந்தையில் சென்செக்ஸ் குறியீடு இன்று 1,210.62 புள்ளிகள் சரிவடைந்து 57,623.25 புள்ளிகளாக உள்ளது.
29 Aug 2022 5:08 AM GMT
மும்பை பங்கு சந்தை:  சென்செக்ஸ் குறியீடு 600 புள்ளிகள் உயர்வு

மும்பை பங்கு சந்தை: சென்செக்ஸ் குறியீடு 600 புள்ளிகள் உயர்வு

மும்பை பங்கு சந்தையில் சென்செக்ஸ் குறியீடு 600 புள்ளிகள் உயர்வடைந்து 59 ஆயிரம் புள்ளிகளாக உள்ளது.
11 Aug 2022 5:06 AM GMT
மும்பை மற்றும் தேசிய பங்கு சந்தைகள் லாபத்துடன் தொடக்கம்

மும்பை மற்றும் தேசிய பங்கு சந்தைகள் லாபத்துடன் தொடக்கம்

மும்பை பங்கு சந்தையில் சென்செக்ஸ் குறியீடு 505.39 புள்ளிகள் உயர்வடைந்து 56,321.71 புள்ளிகளாக இன்று உள்ளது.
28 July 2022 5:06 AM GMT