மகசூல் அதிகரிக்க தேவையான இடுபொருட்கள்- வேளாண் அறிவியல் நிலையம் விளக்கம்

மகசூல் அதிகரிக்க தேவையான இடுபொருட்கள்- வேளாண் அறிவியல் நிலையம் விளக்கம்

பருத்தி, நிலக்கடலை, தென்னை மற்றும் பயறுவகை பயிர்களில் மகசூல் அதிகரிக்க தேவையான இடுபொருட்கள் குறித்து வேளாண் அறிவியல் நிலையம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
21 Feb 2023 7:00 PM GMT