புதிய பணியிடங்கள் குறித்த விவரங்களை உடனே அனுப்புங்கள்

புதிய பணியிடங்கள் குறித்த விவரங்களை உடனே அனுப்புங்கள்

புதுவையில் மத்திய அரசின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்பட்ட புதிய பணியிடங்கள் குறித்த விவரங்களை உடனே நிதித்துறைக்கு அனுப்ப உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
28 Jun 2023 4:26 PM GMT