என்.எல்.சி. நிறுவனத்துக்கு நிலம் கையகப்படுத்துவதை கைவிடாவிட்டால் போராட்டம் தீவிரமாகும் - டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ்

என்.எல்.சி. நிறுவனத்துக்கு நிலம் கையகப்படுத்துவதை கைவிடாவிட்டால் போராட்டம் தீவிரமாகும் - டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ்

என்.எல்.சி. நிறுவனத்துக்கு நிலம் கையகப்படுத்துவதை கைவிடாவிட்டால் போராட்டம் தீவிரமாகும் என்று டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் எம்.பி. கூறினார்.
25 March 2023 8:10 PM GMT
என்.எல்.சி. கொள்கை, கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் கொள்கையைவிட கொடூரமானது - அன்புமணி ராமதாஸ்

என்.எல்.சி. கொள்கை, கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் கொள்கையைவிட கொடூரமானது - அன்புமணி ராமதாஸ்

தமிழர்களின் நிலம் மற்றும் உழைப்பில் செழிக்கும் என்.எல்.சி தமிழர்களுக்கு வேலை வழங்க மறுக்கிறது என அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.
23 Aug 2022 7:51 PM GMT