வேளாண் பல்கலைக்கழக தரவரிசை பட்டியலில் பனவடலிசத்திரம் மாணவி 3-வது இடம்

வேளாண் பல்கலைக்கழக தரவரிசை பட்டியலில் பனவடலிசத்திரம் மாணவி 3-வது இடம்

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழக தரவரிசை பட்டியலில் பனவடலிசத்திரம் மாணவி முத்துலட்சுமி 3-வது இடம் பிடித்து சாதனை படைத்து உள்ளார்.
17 Jun 2023 6:45 PM GMT