பாரம்பரிய கருவிகளை காட்சிப்படுத்தி அசத்தும் விவசாயி

பாரம்பரிய கருவிகளை காட்சிப்படுத்தி அசத்தும் விவசாயி

விவசாயி சேற்றில் கால் வைத்தால்தான் நாம் சோற்றில் கை வைக்க முடியும் என்பது பழமொழி. பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வைத்திருந்தாலும் அது பசிக்கு உணவாக முடியாது.
23 July 2023 1:29 AM GMT