மிகவும் மாசுபட்ட தலைநகரங்களின் பட்டியல்... டெல்லி மீண்டும் முதலிடம்

மிகவும் மாசுபட்ட தலைநகரங்களின் பட்டியல்... டெல்லி மீண்டும் முதலிடம்

மாசுபட்ட நாடுகளின் தரவரிசையில் வங்காளதேசம் முதலிடத்திலும், பாகிஸ்தான் இரண்டாம் இடத்திலும், இந்தியா 3-வது இடத்திலும் உள்ளன.
19 March 2024 12:07 PM GMT