பிரதம மந்திரி குடியிருப்பு திட்டத்தில் குறைபாடுகள் இருப்பின்மாவட்ட குறைதீர்ப்பு அதிகாரியை தொடர்பு கொள்ளலாம்

பிரதம மந்திரி குடியிருப்பு திட்டத்தில் குறைபாடுகள் இருப்பின்மாவட்ட குறைதீர்ப்பு அதிகாரியை தொடர்பு கொள்ளலாம்

பிரதம மந்திரி குடியிருப்பு திட்டத்தில் குறைபாடுகள் இருப்பின் அதனை நிவர்த்தி செய்யும் வகையில் பொதுமக்கள் காஞ்சீபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள மாவட்ட குறைதீர்ப்பு அதிகாரியை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
31 Aug 2023 2:19 AM GMT