தற்கொலைகளை தடுக்க மனநல ஆலோசனை வகுப்புகள்

தற்கொலைகளை தடுக்க மனநல ஆலோசனை வகுப்புகள்

பள்ளிகளில் தற்கொலைகளை தடுக்க மனநல ஆலோசனை வகுப்புகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான திட்டம் ஏற்கனவே வகுக்கப்பட்டாலும், அது பெயர் அளவிலேயே இருக்கிறது. அதனை மீண்டும் முறைப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இப்போது எழுந்து இருக்கிறது. இதுபற்றி ஆசிரியர்கள், பெற்றோர், மனநல ஆலோசகரிடம் கேட்டபோது அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துகள் வருமாறு:-
21 Dec 2022 7:00 PM GMT