மாற்றுத்திறனாளியின் வீட்டை இடிக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு

மாற்றுத்திறனாளியின் வீட்டை இடிக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு

கருங்கல் அருகே புறம்போக்கு நிலத்தில் கட்டப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளியின் வீட்டை இடிக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு
10 Aug 2022 8:05 PM GMT