பொன்மலை ரெயில்வே பணிமனையில் பழைய பயணிகள் பெட்டிகளை வாகனம் ஏற்றும் பெட்டியாக மாற்றும் பணி தொடங்கியது

பொன்மலை ரெயில்வே பணிமனையில் பழைய பயணிகள் பெட்டிகளை வாகனம் ஏற்றும் பெட்டியாக மாற்றும் பணி தொடங்கியது

பொன்மலை ரெயில்வே பணிமனையில் பழைய பயணிகள் பெட்டிகளை வாகனம் ஏற்றும் பெட்டியாக மாற்றும் பணி தொடங்கியது.
13 Aug 2023 8:14 PM GMT