ரூ.35 லட்சத்துக்கு வேளாண் பொருட்கள் விற்பனை

ரூ.35 லட்சத்துக்கு வேளாண் பொருட்கள் விற்பனை

சாலைப்புதூர் அரசு வேளாண் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் ரூ.35 லட்சத்துக்கு வேளாண் பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
6 Jun 2023 6:29 PM GMT
ரூ.38 லட்சத்துக்கு வேளாண் பொருட்கள் விற்பனை

ரூ.38 லட்சத்துக்கு வேளாண் பொருட்கள் விற்பனை

சாலைப்புதூர் ஒழுங்குமுறை கூடத்தில் ரூ.38 லட்சத்துக்கு வேளாண் பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
30 May 2023 7:10 PM GMT
கார் மீது லாரி மோதி 6 பேர் காயம்

கார் மீது லாரி மோதி 6 பேர் காயம்

சுற்றுலா சென்றுவிட்டு வீடு திரும்பியபோது கார் மீது லாரி மோதிய விபத்தில் 6 பேர் காயம் அடைந்தனர்.
23 May 2023 6:57 PM GMT
ரூ.48 லட்சத்திற்கு வேளாண் பொருட்கள் விற்பனை

ரூ.48 லட்சத்திற்கு வேளாண் பொருட்கள் விற்பனை

சாலைப்புதூர் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் ரூ.48 லட்சத்திற்கு வேளாண் பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
23 May 2023 6:56 PM GMT
ரூ.97 லட்சத்துக்கு வேளாண் பொருட்கள் விற்பனை

ரூ.97 லட்சத்துக்கு வேளாண் பொருட்கள் விற்பனை

சாலைப்புதூர் ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடத்தில் ரூ.97 லட்சத்துக்கு வேளாண் பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டன.
4 April 2023 6:26 PM GMT
ரூ.52¼ லட்சத்துக்கு வேளாண் பொருட்கள் விற்பனை

ரூ.52¼ லட்சத்துக்கு வேளாண் பொருட்கள் விற்பனை

சாலைப்புதூர் ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடத்தில் ரூ.52¼ லட்சத்துக்கு வேளாண் பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டன.
28 March 2023 7:06 PM GMT
ரூ.38 லட்சத்துக்கு வேளாண் பொருட்கள் விற்பனை

ரூ.38 லட்சத்துக்கு வேளாண் பொருட்கள் விற்பனை

சாலைப்புதூர் ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடத்தில் ரூ.38 லட்சத்துக்கு வேளாண் பொருட்கள் விற்பனையானது.
14 March 2023 6:28 PM GMT