ஈரோடு வாவிக்கடையில்  கீழ்பவானி வாய்க்கால் கரை உடைப்பை தடுக்க மணல் மூட்டைகள்;  அதிகாரி தகவல்

ஈரோடு வாவிக்கடையில் கீழ்பவானி வாய்க்கால் கரை உடைப்பை தடுக்க மணல் மூட்டைகள்; அதிகாரி தகவல்

ஈரோடு வாவிக்கடையில் கீழ்பவானி வாய்க்கால் கரை உடைப்பை தடுக்க மணல் மூட்டைகள் அடுக்கப்பட்டு இருப்பதாக அதிகாரி தெரிவித்தார்.
27 Aug 2022 9:22 PM GMT