பின்பற்ற வேண்டிய புத்தாண்டு உறுதிமொழிகள்

பின்பற்ற வேண்டிய புத்தாண்டு உறுதிமொழிகள்

சில உறுதிமொழிகள் எல்லோராலும் கடைப்பிடிக்கக்கூடியவை. அவசியமாக பின்பற்ற வேண்டியவை. அத்தகைய உறுதிமொழிகள் பற்றி பார்ப்போம்.
6 Jan 2023 2:52 PM GMT
பாதயாத்திரையின்போது உண்டியல் சேமிப்பை ராகுல்காந்தியிடம் அளித்த சிறுவன்

பாதயாத்திரையின்போது உண்டியல் சேமிப்பை ராகுல்காந்தியிடம் அளித்த சிறுவன்

பாதயாத்திரையின்போது தனது உண்டியல் சேமிப்பை சிறுவன் ஒருவன் ராகுல்காந்தியிடம் அளித்தான்.
27 Nov 2022 10:07 PM GMT
சாமானியர்களுக்கு உதவும் சீட்டு எனும் சேமிப்பு

சாமானியர்களுக்கு உதவும் சீட்டு எனும் சேமிப்பு

சீட்டு நிறுவனங்கள் சட்டப்படி வட்டிக்கு பணம் கொடுப்பதோ வைப்புத் தொகையாக பணத்தைப் பெற்றுக் கொண்டு வட்டிக் கொடுப்பதோ கூடாது என சட்டம் உள்ளது.
19 Aug 2022 11:31 AM GMT