ஆஸ்கார் விருது அனுபவம் பகிர்ந்த ஏ.ஆர்.ரகுமான்

ஆஸ்கார் விருது அனுபவம் பகிர்ந்த ஏ.ஆர்.ரகுமான்

ஆஸ்கார் விருதுகளை வென்ற இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமான் அந்த அனுபவத்தை பகிர்ந்து இருக்கிறார்.
6 March 2023 9:59 AM GMT