சிறிய பட்ஜெட்டில் ஸ்மார்ட் வீடு

சிறிய பட்ஜெட்டில் 'ஸ்மார்ட்' வீடு

வீட்டில் உள்ள இடங்களை ஆராய்ந்து, அதற்கேற்ப மின்விளக்குகளை அமைப்பதன் மூலம், வீட்டின் தோற்றத்தை மேம்படுத்த முடியும். இதற்காக சுவர் விளக்கு முதல் தரை விளக்கு வரை பல ரகங்கள் உள்ளன.
22 Jan 2023 1:30 AM GMT