2 மாதங்களில் 25 ஆயிரம் வழக்குகளுக்கு இறுதி அறிக்கை - தென்மண்டல ஐ.ஜி.க்கு மதுரை ஐகோர்ட் கிளை பாராட்டு

2 மாதங்களில் 25 ஆயிரம் வழக்குகளுக்கு இறுதி அறிக்கை - தென்மண்டல ஐ.ஜி.க்கு மதுரை ஐகோர்ட் கிளை பாராட்டு

38 ஆயிரம் வழக்குகளில் விசாரணை விரைவுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தென்மண்டல ஐ.ஜி. அஸ்ரா கார்க் தெரிவித்தார்.
30 Aug 2022 5:27 PM GMT