இத்தாலி கால்பந்து அணியின் புதிய தலைமை பயிற்சியாளர் யார் தெரியுமா?

இத்தாலி கால்பந்து அணியின் புதிய தலைமை பயிற்சியாளர் யார் தெரியுமா?

இத்தாலி கால்பந்து அணியின் புதிய தலைமை பயிற்சியாளராக லூசியானோ ஸ்பாலெட்டி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
19 Aug 2023 7:49 AM GMT