வாக்குரிமையை கையில் எடுங்கள் - ஜக்கி வாசுதேவ்

வாக்குரிமையை கையில் எடுங்கள் - ஜக்கி வாசுதேவ்

18 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவரும் வாக்களிக்கும் சக்தியை வீணடிக்க வேண்டாம் என்று ஜக்கி வாசுதேவ் கூறியுள்ளார்.
17 April 2024 3:19 PM GMT
முதல் முறையாக உலக ஆயர்கள் மாமன்றத்தில் பெண்களும் வாக்களிக்க அனுமதி - போப் பிரான்சிஸ் நடவடிக்கை

முதல் முறையாக உலக ஆயர்கள் மாமன்றத்தில் பெண்களும் வாக்களிக்க அனுமதி - போப் பிரான்சிஸ் நடவடிக்கை

முதல் முறையாக உலக ஆயர்கள் மாமன்றத்தில் பெண்களும் வாக்களிக்க அனுமதி வழங்கி போப் பிரான்சிஸ் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.
26 April 2023 7:20 PM GMT