நவீன கரும்பு சாகுபடி குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

நவீன கரும்பு சாகுபடி குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

மூங்கில்துறைப்பட்டு அருகே நவீன கரும்பு சாகுபடி குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி நடைபெற்றது.
21 Aug 2023 7:04 PM GMT
பொங்கல் பண்டிகை தேவைக்காக நன்கு வளர்ந்து காணப்படும் செங்கரும்பு

பொங்கல் பண்டிகை தேவைக்காக நன்கு வளர்ந்து காணப்படும் செங்கரும்பு

பொங்கல் பண்டிகை தேவைக்காக நன்கு வளர்ந்துள்ள செங்கரும்பில் தோகை உரிக்கும் பணியில் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டனர்.
27 Nov 2022 7:22 PM GMT
கரும்பு சாகுபடியில் அதிக மகசூல் பெற செயல் விளக்கம்

கரும்பு சாகுபடியில் அதிக மகசூல் பெற செயல் விளக்கம்

தென்இலுப்பை கிராமத்தில் கரும்பு சாகுபடியில் அதிக மகசூல் பெற செயல் விளக்கம்
18 Jun 2022 12:08 PM GMT