பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில் லிங்கத்தின் மேல் சூரியஒளி படும் அபூர்வ காட்சி

பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில் லிங்கத்தின் மேல் சூரியஒளி படும் அபூர்வ காட்சி

தா.பழூர் அருகே பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில் லிங்கத்தின் மேல் சூரியஒளி படும் அபூர்வ காட்சி நடைபெற்றது.
20 April 2023 7:30 PM GMT
காசி விஸ்வநாதர் கோவிலில் மூலவர் மீது சூரிய ஒளி விழும் அரிய நிகழ்வு

காசி விஸ்வநாதர் கோவிலில் மூலவர் மீது சூரிய ஒளி விழும் அரிய நிகழ்வு

செட்டிகுளத்தில் காசி விஸ்வநாதர் கோவிலில் மூலவர் மீது சூரிய ஒளி விழும் அரிய நிகழ்வு நடைபெற்றது.
19 Feb 2023 6:30 PM GMT