வெளிநாட்டு சக்திகளின் துணையுடன் எனது புகழை கெடுக்க முயற்சி - பிரதமர் மோடி

வெளிநாட்டு சக்திகளின் துணையுடன் எனது புகழை கெடுக்க முயற்சி - பிரதமர் மோடி

உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சக்திகளின் துணையுடன் தனது புகழை கெடுக்க சிலர் முயற்சிப்பதாக பிரதமர் மோடி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
1 April 2023 5:45 PM GMT