புகைப்பட்டி மாரியம்மன் கோவில் திருவிழாவில் வினோதம்30 அடி உயர கழுமரத்தில் ஏறி நின்று அருள்வாக்கு கூறிய பூசாரி

புகைப்பட்டி மாரியம்மன் கோவில் திருவிழாவில் வினோதம்30 அடி உயர கழுமரத்தில் ஏறி நின்று அருள்வாக்கு கூறிய பூசாரி

புகைப்பட்டி மாரியம்மன் கோவில் திருவிழாவின்போது 30 அடி உயர கழுமரத்தில் ஏறி நின்று பூசாரி அருள்வாக்கு கூறினார்.
11 Aug 2023 6:45 PM GMT