புதிய ரக மரவள்ளி கிழங்கு உற்பத்தி குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

புதிய ரக மரவள்ளி கிழங்கு உற்பத்தி குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

திருக்கடையூரில் புதிய ரக மரவள்ளி கிழங்கு உற்பத்தி குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி நடந்தது.
13 Oct 2023 6:45 PM GMT
ஒருங்கிணைந்த பண்ணை திட்டம் குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

ஒருங்கிணைந்த பண்ணை திட்டம் குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

ஒருங்கிணைந்த பண்ணை திட்டம் குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி நடந்தது.
27 Sep 2023 6:34 PM GMT
விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

பொட்டல் கிராமத்தில் விவசாயிகளுக்கு பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
7 Jun 2023 7:26 PM GMT
விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

இலத்தூரில் மண்வள அட்டை விவசாயிகள் பயிற்சி முகாம் நடந்தது.
10 March 2023 6:45 PM GMT
விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

முதுகுளத்தூரில் மானாவாரி சாகுபடி குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
18 Feb 2023 6:45 PM GMT
விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

உச்சிப்புளி வேளாண்மை விரிவாக்க மையத்தில் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி நடைபெற்றது.
5 Feb 2023 6:54 PM GMT
விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

கமுதி அருகே விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
9 Jan 2023 6:49 PM GMT
விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

தேனியில் கரும்பு சாகுபடி தொழில்நுட்பம் குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
15 Dec 2022 7:00 PM GMT
செம்பராம்பட்டில் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

செம்பராம்பட்டில் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

செம்பராம்பட்டில் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
8 Dec 2022 6:45 PM GMT
விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது
5 Oct 2022 6:45 PM GMT
விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது
1 Sep 2022 10:10 PM GMT
விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி நடந்தது
22 Aug 2022 5:38 PM GMT
  • chat