பூனையும், இனி மனித மொழி பேசும்...!

பூனையும், இனி மனித மொழி பேசும்...!

டெம்ப்டேஷன்ஸ் லேப் மற்றும் லண்டனில் உள்ள விளம்பர நிறுவனமான ஆடம் அண்ட் ஈவ்டிடிபி எனும் இரு நிறுவனங்கள் கைகோர்த்துத்தான் பூனை மொழியை, மனித குரலாக மாற்றிக்கொடுக்கும் முயற்சியை வெற்றிகரமாக்கி இருக்கிறார்கள்.
16 Oct 2023 10:35 AM GMT