ஜனதா தளம்(எஸ்) கட்சிக்கு வாக்களிப்பது காங்கிரசுக்கு ஓட்டுப்போடுவது போல் ஆகும்

ஜனதா தளம்(எஸ்) கட்சிக்கு வாக்களிப்பது காங்கிரசுக்கு ஓட்டுப்போடுவது போல் ஆகும்

ஜனதா தளம்(எஸ்) கட்சிக்கு வாக்களிப்பது காங்கிரசுக்கு ஓட்டுப்போடுவது போல் ஆகும் என்று ஹாசனில் மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா கூறினார்.
24 April 2023 9:47 PM GMT