படகு கவிழ்ந்து கடலில் மூழ்கிய மீனவரின் கதி என்ன?

படகு கவிழ்ந்து கடலில் மூழ்கிய மீனவரின் கதி என்ன?

தேங்காப்பட்டணம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் படகு கவிழ்ந்து மீனவர் கடலில் மூழ்கினார். அவரது கதி என்னவென்று தெரியாமல் தேடும் பணி தீவிரமாக நடந்தது.
29 Aug 2022 8:56 PM GMT