உங்கள் முகவரி

வாஸ்து மூலை தெற்கு திசை தலைவாசல் + "||" + Vastu corner South direction The main entrance

வாஸ்து மூலை தெற்கு திசை தலைவாசல்

வாஸ்து மூலை தெற்கு திசை தலைவாசல்
வீடுகளுக்கு தெற்கு திசையில் தலைவாசல் அமைக்கும்போது வாஸ்து ரீதியாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்களை பார்ப்போம்.
* ஒரு வீட்டுக்கு தெற்கு திசையில் மட்டுமே தலைவாசல் அமைக்க வேண்டிய நிலையில், கட்டிடத்தின் தென்திசை மத்திய பாகத்தில், அல்லது அதன் கிழக்கு சார்ந்த பாகத்தில் தலைவாசல் அமைப்பது நல்லது.

* தென்திசை தலைவாசல் அமைக்கும்போது அதற்கு நேர் எதிராக வடக்கு திசையிலும் ஒரு வாசல் அமைப்பது சிறப்பு.

* வர்த்தக கட்டமைப்புகளுக்கு தெற்கு திசையில் மட்டும் தலைவாசல் அமைப்பது வாஸ்து ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடைய செய்திகள்

1. வாஸ்து மூலை ஜன்னல்கள் அமைப்பு
வடகிழக்கு (ஈசானியம்) பகுதியில் வெளிச்சம் அதிகம் வரும் வகையில் ஜன்னல் உயரமாகவும், அகலமாகவும், நிறமற்ற கண்ணாடிகள் கொண்டதாக இருக்கவேண்டும்.