விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஐப்பசி மாத ராசி பலன்கள் 18-10-2022 முதல் 16-11-2022 வரை வெற்றியை குறிக்கோளாகக் கொண்டு செயல்படும் விருச்சிக ராசி நேயர்களே! ஐப்பசி மாதக் கிரக...
17 Oct 2022 6:45 PM GMT
விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

புரட்டாசி மாத ராசி பலன்கள் 18-09-2022 முதல் 17-10-2022 வரை நினைத்ததை நினைத்த மாத்திரத்தில் செய்து முடிக்க நினைக்கும் விருச்சிக ராசி நேயர்களே! ...
17 Sep 2022 9:09 PM GMT
விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆவணி மாத ராசி பலன்கள் 17-08-2022 முதல் 17-09-2022 வரைசொல்லும் சொற்களை எல்லாம் வெல்லும் சொற்களாக மாற்றும் விருச்சிக ராசி நேயர்களே! ஆவணி மாதக் கிரக...
16 Aug 2022 12:56 PM GMT
விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆடி மாத ராசி பலன்கள் 17-07-2022 முதல் 16-08-2022 வரை விடாமுயற்சியே வெற்றிக்கனியை எட்டிப்பிடிக்கும் வழி என்று சொல்லும் விருச்சிக ராசி நேயர்களே!ஆடி...
16 July 2022 4:30 PM GMT
விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆனி மாத ராசி பலன்கள் 15-06-2022 முதல் 16-07-2022 வரை புகழ்பெற்ற மனிதராக வாழ வேண்டும் என்று விரும்பும் விருச்சிக ராசி நேயர்களே! ஆனி மாதக் கிரக...
14 Jun 2022 12:53 PM GMT
விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

வைகாசி மாத ராசி பலன்கள் 15-05-2022 முதல் 14-06-2022 வரைகொள்கைப் பிடிப்போடு செயல்பட்டு கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்றும் விருச்சிக ராசி நேயர்களே! ...
10 May 2022 3:03 PM GMT