விருச்சிகம்  - புரட்டாசி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

விருச்சிகம் - புரட்டாசி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

புரட்டாசி மாத ராசி பலன்கள் 18-09-2023 முதல் 17-10-2023 வரைவெற்றி ஒன்றே குறிக்கோளாக செயல்படும் விருச்சிக ராசி நேயர்களே!புரட்டாசி மாதக் கிரக நிலைகளை...
17 Sep 2023 6:45 PM GMT
விருச்சிகம் - ஆவணி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

விருச்சிகம் - ஆவணி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆவணி மாத ராசி பலன்கள் 18-08-2023 முதல் 17-09-2023 வரைசாதனைகள் நிகழ்த்தி சரித்திரத்தில் இடம்பெறும் விருச்சிக ராசி நேயர்களே!ஆவணி மாதக் கிரக நிலைகளை...
17 Aug 2023 6:45 PM GMT
விருச்சகம் -  ஆடி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

விருச்சகம் - ஆடி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆடி மாத ராசி பலன்கள் 17-07-2023 முதல் 17-08-2023 வரைவெற்றியை குறிக்கோளாகக் கொண்டு செயல்படும் விருச்சிக ராசி நேயர்களே!ஆடி மாதக் கிரக நிலைகளை...
16 July 2023 6:45 PM GMT
விருச்சகம் - ஆனி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

விருச்சகம் - ஆனி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆனி மாத ராசி பலன்கள் 16-06-2023 முதல் 16-07-2023 வரைவழிபாட்டின் மூலம் வளர்ச்சி அதிகரிக்கும் என்று சொல்லும் விருச்சிக ராசி நேயர்களே!ஆனி மாதக் கிரக...
15 Jun 2023 6:45 PM GMT
விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

வைகாசி மாத ராசி பலன்கள் 15-05-2023 முதல் 15-06-2023 வரைசொல்லும் சொற்களை வெல்லும் சொற்களாக்கும் விருச்சிக ராசி நேயர்களே!வைகாசி மாதக் கிரக நிலைகளை...
14 May 2023 6:45 PM GMT
விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

சித்திரை மாத ராசி பலன்கள் 14-04-2023 முதல் 14-05-2023 வரைநேர்மறை எண்ணங்களால் நிகழ்காலத்தை வளமாக்கும் விருச்சிக ராசி நேயர்களே!சித்திரை மாதக் கிரக...
13 April 2023 6:45 PM GMT
விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

பங்குனி மாத ராசி பலன்கள் 15-03-2023 முதல் 13-04-2023 வரைவெற்றியை குறிக்கோளாகக் கொண்டு செயல்படும் விருச்சிக ராசி நேயர்களே!பங்குனி மாதக் கிரக நிலைகளை...
14 March 2023 6:45 PM GMT
விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மாசி மாத ராசி பலன்கள் 13-02-2023 முதல் 14-03-2023 வரைஎதிர்காலத்தை இனியதாக மாற்றும் விருச்சிக ராசி நேயர்களே!மாசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
13 Feb 2023 4:59 AM GMT
விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

தை மாத ராசி பலன்கள் 15-01-2023 முதல் 12-02-2023 வரைசொல்லும் சொற்களை வெல்லும் சொற்களாக மாற்றும் விருச்சிக ராசி நேயர்களே!தை மாதக் கிரக நிலைகளை...
14 Jan 2023 6:45 PM GMT
விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மார்கழி மாத ராசி பலன்கள் 16-12-2022 முதல் 14-01-2023 வரை தன்னம்பிக்கையும், தைரியமும் கொண்டு செயல்படும் விருச்சிக ராசி நேயர்களே! மார்கழி மாதக் கிரக...
15 Dec 2022 6:45 PM GMT
விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கார்த்திகை மாத ராசி பலன்கள் 17-11-2022 முதல் 15-12-2022 வரை சந்தோஷத்தை நாளும் சந்திக்க வேண்டும் என்று விரும்பும் விருச்சிக ராசி நேயர்களே! ...
16 Nov 2022 6:45 PM GMT
விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

விருச்சகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஐப்பசி மாத ராசி பலன்கள் 18-10-2022 முதல் 16-11-2022 வரை வெற்றியை குறிக்கோளாகக் கொண்டு செயல்படும் விருச்சிக ராசி நேயர்களே! ஐப்பசி மாதக் கிரக...
17 Oct 2022 6:45 PM GMT