மணல் சேமிப்பு கிடங்கை மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்கள் முற்றுகை

மணல் சேமிப்பு கிடங்கை மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்கள் முற்றுகை

மணலை லாரிகளுக்கு கொடுக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து சேமிப்பு கிடங்கை மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்கள் முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
16 Oct 2023 5:41 PM GMT
மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம்

மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம்

அறந்தாங்கியில் மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம் நடைபெற்றது. இதில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது.
1 Oct 2023 5:54 PM GMT
மேலூர் அருகே மாட்டுவண்டி பந்தயம்

மேலூர் அருகே மாட்டுவண்டி பந்தயம்

மேலூர் அருகே மாட்டுவண்டி பந்தயம் நடைபெற்றது.
30 Sep 2023 9:26 PM GMT
மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம்

மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம்

ஆவுடையார்ேகாவில் அருகே மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம் நடைபெற்றது. இதில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது.
25 Sep 2023 6:08 PM GMT
மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம்

மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம்

அறந்தாங்கி அருகே மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம் நடந்தது. இதில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது.
24 Sep 2023 5:38 PM GMT
மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம்

மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம்

திருமயம் அருகே மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம் நடைபெற்றது. இதில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது.
11 Sep 2023 7:02 PM GMT
மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம்

மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம்

அரிமளம், அறந்தாங்கியில் மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம் நடைபெற்றது. இதில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது.
10 Sep 2023 6:51 PM GMT
மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம்

மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம்

திருமயம் அருகே மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம் நடைபெற்றது. இதில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது.
5 Sep 2023 7:08 PM GMT
மாட்டுவண்டி எல்கை பந்தயம்

மாட்டுவண்டி எல்கை பந்தயம்

ஆவுடையார்கோவில் அருகே மாட்டுவண்டி எல்ைக பந்தயம் நடைபெற்றது. இதில் வெற்றி பெற்ற உரிமையாளர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது.
31 Aug 2023 6:22 PM GMT
மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம்

மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம்

அறந்தாங்கி அருகே மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம் நடைபெற்றது.
28 Aug 2023 6:06 PM GMT
மாட்டு வண்டி பந்தயம்

மாட்டு வண்டி பந்தயம்

மேலூர் அருகே மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடைபெற்றது
17 July 2023 10:08 PM GMT
மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம்

மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம்

மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம் நடைபெற்றது.
4 July 2023 7:06 PM GMT