புனித அந்தோணியார் ஆலய தேர்பவனி

புனித அந்தோணியார் ஆலய தேர்பவனி

புனித அந்தோணியார் ஆலய தேர்பவனி நடைபெற்றது.
1 Oct 2023 6:13 PM GMT
புனித ஆரோக்கிய அன்னை ஆலய ஆடம்பர தேர் பவனி

புனித ஆரோக்கிய அன்னை ஆலய ஆடம்பர தேர் பவனி

சென்னகுணம் மாதா நகர் புனித ஆரோக்கிய அன்னை ஆலய ஆடம்பர தேர் பவனி நடைபெற்றது.
9 Sep 2023 7:00 PM GMT
ஆண்டர்சன்பேட்டையில் லூர்து மாதா தேர் பவனி

ஆண்டர்சன்பேட்டையில் லூர்து மாதா தேர் பவனி

ஆண்டர்சன்பேட்டையில் லூர்து மாதா தேர் பவனியில் திரளான கிறிஸ்தவர்கள் கலந்துகொண்டு வழிபட்டனர்.
9 Sep 2023 6:45 PM GMT
புனித ஹங்கேரி எலிசபெத்தம்மாள் ஆலய தேர்பவனி

புனித ஹங்கேரி எலிசபெத்தம்மாள் ஆலய தேர்பவனி

அன்னவாசல் புனித ஹங்கேரி எலிசபெத்தம்மாள் ஆலய தேர்பவனி நடந்தது. இதில் திரளான கிறிஸ்தவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
27 Aug 2023 6:42 PM GMT
கந்திகுப்பம் தூய விண்ணரசிஆலய தேர் பவனிஏராளமானவர்கள் பங்கேற்பு

கந்திகுப்பம் தூய விண்ணரசிஆலய தேர் பவனிஏராளமானவர்கள் பங்கேற்பு

கிருஷ்ணகிரி:கந்திகுப்பம் தூய விண்ணரசி ஆலய தேர் பவனி நடந்தது. இதில் ஏராளமானவர்கள் கலந்து கொண்டனர். விண்ணரசி ஆலயம்கந்திகுப்பம் கிராமத்தில் தூய விண்ணரசி...
21 Aug 2023 7:30 PM GMT
புனித அதிசய அன்னை ஆலய தேர்பவனி

புனித அதிசய அன்னை ஆலய தேர்பவனி

ஆலங்குடியில் புனித அதிசய அன்னை ஆலய தேர்பவனி நடைபெற்றது.
19 Aug 2023 6:28 PM GMT
அம்மாபாளையம் புனித புதுமை மாதா ஆலய தேர்பவனி

அம்மாபாளையம் புனித புதுமை மாதா ஆலய தேர்பவனி

அம்மாபாளையம் புனித புதுமை மாதா ஆலய தேர்பவனி நடைபெற்றது.
13 Aug 2023 6:45 PM GMT
புனித வனத்து சின்னப்பர் ஆலய ஆடம்பர தேர் பவனி

புனித வனத்து சின்னப்பர் ஆலய ஆடம்பர தேர் பவனி

கல்பட்டில் உள்ள புனித வனத்து சின்னப்பர் ஆலய ஆடம்பர தேர் பவனி நடைபெற்றது.
9 Aug 2023 6:45 PM GMT
புனித சூசையப்பர் ஆலய தேர்பவனி

புனித சூசையப்பர் ஆலய தேர்பவனி

புனித சூசையப்பர் ஆலய தேர்பவனி நடைபெற்றது.
16 July 2023 6:13 PM GMT
திருஇருதய ஆண்டவர் ஆலய தேர்பவனி

திருஇருதய ஆண்டவர் ஆலய தேர்பவனி

திருஇருதய ஆண்டவர் ஆலய தேர்பவனி நடைபெற்றது.
18 Jun 2023 7:23 PM GMT
புனித அந்தோணியார் ஆலய தேர்பவனி

புனித அந்தோணியார் ஆலய தேர்பவனி

புனித அந்தோணியார் ஆலய தேர்பவனி பெற்றது.
18 Jun 2023 7:08 PM GMT
கமுதி புனித அந்தோணியார் ஆலய தேர்பவனி

கமுதி புனித அந்தோணியார் ஆலய தேர்பவனி

கமுதி புனித அந்தோணியார் ஆலய மின்னொளி அலங்கார தேர்பவனி நடந்தது. இதில் திரளான கிறிஸ்தவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
17 Jun 2023 6:45 PM GMT