நடப்பு நிதி ஆண்டில் இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சி 6.4 சதவீதமாக இருக்கும் - ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி மீண்டும் கணிப்பு

நடப்பு நிதி ஆண்டில் இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சி 6.4 சதவீதமாக இருக்கும் - ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி மீண்டும் கணிப்பு

நடப்பு நிதி ஆண்டில் இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சி 6.4 சதவீதமாக இருக்கும் என்று ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி தெரிவித்துள்ளது.
19 July 2023 9:53 PM GMT
நடப்பு நிதியாண்டில் நேரடி வரி வசூல் 26 சதவீதம் உயர்வு: மத்திய அரசு தகவல்

நடப்பு நிதியாண்டில் நேரடி வரி வசூல் 26 சதவீதம் உயர்வு: மத்திய அரசு தகவல்

நடப்பு நிதியாண்டில் டிசம்பர் 17-ந் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் நேரடி வரி வசூல் 26 சதவீதம் அதிகரித்து இருப்பதாக மத்திய அரசு தெரிவித்து உள்ளது.
18 Dec 2022 10:05 PM GMT
நடப்பு நிதி ஆண்டில் பட்ஜெட் மதிப்பீட்டை விட அதிக வரிவசூல் கிடைக்கும் - மத்திய அரசு

நடப்பு நிதி ஆண்டில் பட்ஜெட் மதிப்பீட்டை விட அதிக வரிவசூல் கிடைக்கும் - மத்திய அரசு

நடப்பு நிதி ஆண்டில் பட்ஜெட் மதிப்பீட்டை விட அதிக வரிவசூல் கிடைக்கும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
23 Nov 2022 10:49 PM GMT
நடப்பு நிதிஆண்டின் முதல் 6 மாதங்களில் நேரடி வரி வசூல் 24 சதவீதம் அதிகரிப்பு

நடப்பு நிதிஆண்டின் முதல் 6 மாதங்களில் நேரடி வரி வசூல் 24 சதவீதம் அதிகரிப்பு

நடப்பு நிதிஆண்டின் முதல் 6 மாதங்களில் நேரடி வரி வசூல் 24 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
9 Oct 2022 8:11 PM GMT
நடப்பு நிதி ஆண்டின் முதலாவது காலாண்டில் இந்திய பொருளாதாரம் 13.5 சதவீதம் வளர்ச்சி

நடப்பு நிதி ஆண்டின் முதலாவது காலாண்டில் இந்திய பொருளாதாரம் 13.5 சதவீதம் வளர்ச்சி

நடப்பு நிதி ஆண்டின் முதலாவது காலாண்டில் இந்திய பொருளாதாரம் 13.5 சதவீதம் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது.
31 Aug 2022 6:55 PM GMT