கடந்த ஆகஸ்டு மாதத்தில் தொழில் உற்பத்தி 10.3 சதவீதம் உயர்வு

கடந்த ஆகஸ்டு மாதத்தில் தொழில் உற்பத்தி 10.3 சதவீதம் உயர்வு

கடந்த ஆகஸ்டு மாதத்தில் தொழில் உற்பத்தி 10.3 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
12 Oct 2023 6:48 PM GMT
ஆகஸ்டு மாதத்தில் மட்டும் இந்தியாவில் 74 லட்சம் வாட்ஸ்அப் கணக்குகளுக்கு தடை

ஆகஸ்டு மாதத்தில் மட்டும் இந்தியாவில் 74 லட்சம் வாட்ஸ்அப் கணக்குகளுக்கு தடை

ஆகஸ்டு மாதத்தில் மட்டும் இந்தியாவில் 74 லட்சம் வாட்ஸ்அப் கணக்குகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது.
2 Oct 2023 10:01 PM GMT