புரோ கபடி லீக்; குஜராத் ஜெயன்ட்ஸ் அணியை வீழ்த்தி ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் வெற்றி

புரோ கபடி லீக்; குஜராத் ஜெயன்ட்ஸ் அணியை வீழ்த்தி ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் வெற்றி

இன்று நடைபெற்று வரும் மற்றொரு ஆட்டத்தில் அரியானா ஸ்டீலர்ஸ் - புனேரி பால்டன் அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.
19 Feb 2024 3:37 PM GMT
புரோ கபடி லீக்: குஜராத் ஜெயன்ட்ஸ் - ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணிகள் இன்று மோதல்

புரோ கபடி லீக்: குஜராத் ஜெயன்ட்ஸ் - ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணிகள் இன்று மோதல்

இன்று இரவு 8 மணிக்கு நடைபெறும் ஆட்டத்தில் குஜராத் ஜெயன்ட்ஸ் - ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன.
19 Feb 2024 12:49 AM GMT
புரோ கபடி லீக்; உ.பி.யோத்தாஸ் அணியை வீழ்த்தி ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அபார வெற்றி

புரோ கபடி லீக்; உ.பி.யோத்தாஸ் அணியை வீழ்த்தி ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அபார வெற்றி

இன்று நடைபெற்று வரும் மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் பெங்கால் வாரியர்ஸ் - யு மும்பா அணிகள் ஆடி வருகின்றன.
12 Feb 2024 3:41 PM GMT
புரோ கபடி லீக்; தபாங் டெல்லி அணியை வீழ்த்தி ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் வெற்றி

புரோ கபடி லீக்; தபாங் டெல்லி அணியை வீழ்த்தி ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் வெற்றி

10-வது புரோ கபடி லீக் தொடர் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது.
7 Feb 2024 5:54 PM GMT
புரோ கபடி லீக்; ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி பாட்னா பைரேட்ஸ் வெற்றி

புரோ கபடி லீக்; ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி பாட்னா பைரேட்ஸ் வெற்றி

இன்று நடைபெற்று வரும் மற்றொரு ஆட்டத்தில் தபாங் டெல்லி - புனேரி பால்டன் அணிகள் ஆடி வருகின்றன.
5 Feb 2024 3:41 PM GMT
புரோ கபடி லீக்: தமிழ் தலைவாஸ் அணியை வீழ்த்தி ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் வெற்றி

புரோ கபடி லீக்: தமிழ் தலைவாஸ் அணியை வீழ்த்தி ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் வெற்றி

இன்று நடைபெற்ற போட்டியில் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் - தமிழ் தலைவாஸ் அணிகள் மோதின.
31 Jan 2024 5:42 PM GMT
புரோ கபடி லீக்: பெங்களூரு புல்ஸ் - ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் ஆட்டம் டிரா

புரோ கபடி லீக்: பெங்களூரு புல்ஸ் - ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் ஆட்டம் டிரா

இன்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் - பெங்களூரு புல்ஸ் அணிகள் மோதின.
28 Jan 2024 3:43 PM GMT
புரோ கபடி லீக்; ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் - பெங்களூரு புல்ஸ் அணிகள் இன்று மோதல்

புரோ கபடி லீக்; ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் - பெங்களூரு புல்ஸ் அணிகள் இன்று மோதல்

இன்று நடைபெறும் மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் - யு மும்பா அணிகள் மோத உள்ளன.
28 Jan 2024 1:55 AM GMT
புரோ கபடி லீக்; பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் வெற்றி

புரோ கபடி லீக்; பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் வெற்றி

இன்று நடைபெற்று வரும் மற்றொரு ஆட்டத்தில் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் - அரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணிகள் ஆடி வருகின்றன.
22 Jan 2024 3:40 PM GMT
புரோ கபடி லீக்; ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் - பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணிகள் இன்று மோதல்

புரோ கபடி லீக்; ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் - பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணிகள் இன்று மோதல்

இன்று நடைபெறும் மற்றொரு ஆட்டத்தில் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் - அரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணிகள் மோத உள்ளன.
22 Jan 2024 8:41 AM GMT
புரோ கபடி லீக்: யு மும்பாவை வீழ்த்தி ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் வெற்றி

புரோ கபடி லீக்: யு மும்பாவை வீழ்த்தி ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் வெற்றி

நேற்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் - யு மும்பா அணிகள் மோதின.
15 Jan 2024 9:08 PM GMT
புரோ கபடி லீக்: உ.பி. யோத்தாஸ் - பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணிகள் இன்று மோதல்

புரோ கபடி லீக்: உ.பி. யோத்தாஸ் - பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணிகள் இன்று மோதல்

இன்று இரவு 9 மணிக்கு நடைபெறும் ஆட்டத்தில் உ.பி. யோத்தாஸ் - பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன.
13 Jan 2024 12:58 AM GMT