கள்ளக்குறிச்சி பத்ரகாளி அம்மன் கோவிலுக்கு108 பால்குடம் எடுத்து பக்தர்கள் ஊர்வலம்

கள்ளக்குறிச்சி பத்ரகாளி அம்மன் கோவிலுக்கு108 பால்குடம் எடுத்து பக்தர்கள் ஊர்வலம்

கள்ளக்குறிச்சி பத்ரகாளி அம்மன் கோவிலுக்கு 108 பால்குடம் எடுத்து பக்தர்கள் ஊர்வலமாக சென்றனர்.
13 Aug 2023 6:45 PM GMT
பால்குடம் எடுத்து பக்தர்கள் ஊர்வலம்

பால்குடம் எடுத்து பக்தர்கள் ஊர்வலம்

மதுரையில் பால்குடம் எடுத்து பக்தர்கள் ஊர்வலமாக சென்றார்கள்.
2 April 2023 7:47 PM GMT