சிவமொக்காவில், தசரா விளையாட்டு போட்டிகள்; ஏராளமானோர் கண்டு ரசித்தனர்

சிவமொக்காவில், தசரா விளையாட்டு போட்டிகள்; ஏராளமானோர் கண்டு ரசித்தனர்

சிவமொக்காவில் நடைபெற்ற தசரா விளையாட்டு போட்டிகளை ஏராளமானோர் கண்டு ரசித்தனர்.
27 Sep 2022 6:45 PM GMT