சிமெண்ட்டும் கட்டுமானமும்


சிமெண்ட்டும் கட்டுமானமும்
x

சிமெண்ட் என்பது நன்றாக அரைக்கப்பட்ட பவுடர் வடிவில் இருக்கும் கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முக்கியமான கட்டுமான பொருள் ஆகும்.அத்துடன் தண்ணீர் சேர்க்கப்படும் பொழுது அது மிகச்சிறந்த பைண்டராக வேலை செய்கின்றது.இது சிலிக்கா, கால்சியம் ஆக்சைடு, அலுமினியம் ஆக்சைடு மற்றும் இரும்பு ஆக்சைடு ஆகியவற்றிலிருந்து உருவாகும் கால்சியத்தின் சிலிக்கேட்டுகள் மற்றும் அலுமினேட்களைக் கொண்ட பல்வேறு சேர்மங்களின் கலவையாகும்.

இது இரண்டு பொருட்களை ஒன்றாக ஓட்டுவதற்கு நாம் எவ்வாறு பசையை பயன்படுத்துகிறோமோ அதுபோலவே மணல் மற்றும் அக்ரிகேட் போன்றவற்றை இணைக்கும் பொருளாக செயல்படுகின்றது. சிமெண்ட்டுடன் நீர் சேர்க்கப்படும் பொழுது ரசாயன செயல்முறை ஏற்பட்டு அதில் இருக்கும் மொத்த பொருட்களுக்கும் இடையே ஒரு பிணைப்பை உருவாக்குகிறது. சிமெண்ட் அனைத்து பொருட்களையும் ஒன்றாக பிணைத்து கடினமான கான்கிரீட்டை உருவாக்குகிறது.

சிமெண்ட் தயாரிப்பு

(1) மூலப்பொருட்களை நசுக்கி அரைத்தல், (2) பொருட்களை சரியான விகிதத்தில் கலக்குதல், (3) தயாரிக்கப்பட்ட கலவையை சூளையில் எரித்தல், (4) எரித்ததை அரைத்தல்.

சோதனைகள்

சிமெண்டின் பண்புகள், குணாதிசயங்கள் மற்றும் பயன்பாட்டிற்கான பொருத்தம் ஆகியவற்றை அறிய பல்வேறு சோதனைகள் செய்யப்படுகின்றன.அவை

1.ஃபைன்னஸ் :சிமெண்டின் நுணுக்கத்தை சல்லடை பகுப்பாய்வு சோதனைகளைப் பயன்படுத்தி சோதிக்க முடியும், இருப்பினும் இன்றைய காலகட்டத்தில் அதிநவீன முறைகளைப் பயன்படுத்தி சிமெண்டின் நுணுக்கத்தை சோதனை செய்கிறார்கள்.அரைக்கும் செயல்முறையின் கட்டுப்பாடு மற்றும் முடிக்கப்பட்ட சிமெண்டைச் சோதித்தல் ஆகிய இரண்டிற்கும் துல்லியமான முடிவுகளைப் பெற சிமெண்டின் வழியாக காற்று செல்லும் வீதத்தை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் சிமெண்டின் ஒரு யூனிட் எடையின் பரப்பளவை அளவிடுவதாகும்.இது பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் முறையாகும்.மண்ணெண்ணெய்யில் சிமெண்டின் வண்டல் வீதம் அல்லது காற்றோட்டத்தில் எலுட்ரியேஷன் மூலம் துகள் அளவு விநியோகத்தை அளவிடும் கொள்கையை வைத்தும் சிமெண்டின் நுணுக்கத்தை பிற முறைகளில் கண்டறிகிறார்கள்.

2.சௌண்ட்னஸ் : சிமெண்டை அமைத்த பிறகு, அது கணிசமான வரம்புகளுக்கு மேல் விரிவாக்கம் செய்யக்கூடாது, இது காரை அல்லது கான்கிரீட்டை சீர்குலைக்கும். இந்த நிகழ்வு சிமெண்டின் ஒலித்தன்மையைக் காட்டுகிறது.செட் சிமெண்டை தண்ணீரில் கொதிக்க வைப்பதன் மூலம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு உயர் அழுத்த நீராவிக்கு உட்படுத்துவதன் மூலம் சிமெண்டின் ஒலித்தன்மை சோதிக்கப்படுகிறது.இந்த சோதனையானது சிமெண்டில் ஃபிரீ மெக்னீசியா அல்லது கடின எரிந்த சுண்ணாம்பு இருப்பதைக் காட்டுகிறது.

3.செட்டிங் டைம் : சிமெண்டை தண்ணீருடன் கலப்பதற்கும், கலவையானது பிளாஸ்டிக் தன்மையை இழந்து, ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு விறைப்பாவதற்கும் எடுத்துக்கொள்ளும் நேரமே சிமெண்ட்டின் ஆரம்ப அமைவு நேரம் ஆகும்.சிமெண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அழுத்தத்தை எதிர்ப்பதற்கு ஒப்பீட்டளவில் போதுமான உறுதியைப் பெற்றுள்ள அந்தப் புள்ளியே சிமெண்டின் இறுதி அமைவு நேரத்தை வரையறுக்கின்றது.

4.ஸ்ட்ரென்த் : சிமெண்ட் அழுத்த வலிமையைத் தாங்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளது.கான்கிரீட்டிற்கு இழுவிசை தன்மையை வழங்க சிமெண்டில் வலுவூட்டப்பட்ட எஃகு தூண்டப்படுகிறது.


Next Story