சிமெண்டும் கட்டுமானமும் கட்டுமானத்தில் சிமெண்டின் முக்கியத்துவம்

சிமெண்டும் கட்டுமானமும் கட்டுமானத்தில் சிமெண்டின் முக்கியத்துவம்

இது கட்டுமானத் தொழிலில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் பிணைப்புப் பொருளாகும். இதன் கண்டுபிடிப்புக்குப் பிறகு, மற்ற அனைத்து கட்டுமானப் பொருட்களுடன் சிமெண்ட்டும் பிரபலமாகிவிட்டது.களிமண் மற்றும் சுண்ணாம்பு போன்ற பிற பிணைப்புப் பொருட்களின் பயன்பாடு கிட்டத்தட்ட முழுமையானதாக இருந்தபோதிலும் கடந்த நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக சிமெண்ட் கட்டுமானத்தை ஆளுகிறது என்று சொல்லுமளவுக்கு கட்டுமானத்தின் இன்றியமையாத ஒரு பொருளாக இது மாறிவிட்டது.
17 Sep 2022 4:35 AM GMT
சிமெண்ட்டும் கட்டுமானமும்

சிமெண்ட்டும் கட்டுமானமும்

சிமெண்ட் என்பது நன்றாக அரைக்கப்பட்ட பவுடர் வடிவில் இருக்கும் கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முக்கியமான கட்டுமான பொருள் ஆகும்.அத்துடன் தண்ணீர் சேர்க்கப்படும் பொழுது அது மிகச்சிறந்த பைண்டராக வேலை செய்கின்றது.இது சிலிக்கா, கால்சியம் ஆக்சைடு, அலுமினியம் ஆக்சைடு மற்றும் இரும்பு ஆக்சைடு ஆகியவற்றிலிருந்து உருவாகும் கால்சியத்தின் சிலிக்கேட்டுகள் மற்றும் அலுமினேட்களைக் கொண்ட பல்வேறு சேர்மங்களின் கலவையாகும்.
27 Aug 2022 7:26 AM GMT