26 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்திநில அளவை அலுவலர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

26 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்திநில அளவை அலுவலர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

26 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நில அளவை அலுவலர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
25 Jan 2023 6:45 PM GMT
நில அளவை அலுவலர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

நில அளவை அலுவலர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

நெல்லை கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு நில அளவை அலுவலர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
24 Jan 2023 8:00 PM GMT