போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர உண்மையான பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட வேண்டும் - போப் பிரான்சிஸ்

"போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர உண்மையான பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட வேண்டும்" - போப் பிரான்சிஸ்

உக்ரைனுக்கு செல்ல விரும்புவதாகவும், சரியான நேரத்திற்காக காத்திருப்பதாகவும் போப் பிரான்சிஸ் கூறியுள்ளார். 3
5 Jun 2022 4:31 PM GMT