மின்நுகர்வோர் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

மின்நுகர்வோர் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

மின்நுகர்வோர் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நடைபெற்றது.
31 May 2023 6:43 PM GMT
குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் 366 மனுக்கள் பெறப்பட்டன

குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் 366 மனுக்கள் பெறப்பட்டன

குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் 366 மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
29 May 2023 6:38 PM GMT
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நடைபெற்றது.
7 May 2023 7:00 PM GMT
முன்னாள் படைவீரர் சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

முன்னாள் படைவீரர் சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

முன்னாள் படைவீரர் சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நடைபெற்றது.
25 April 2023 6:30 PM GMT
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

பெரம்பலூரில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நடைபெற்றது.
11 April 2023 6:45 PM GMT
மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம்

மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம்

மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் நடந்தது.
4 April 2023 7:00 PM GMT
நாளை முன்னாள் படை வீரர்களின் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

நாளை முன்னாள் படை வீரர்களின் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

முன்னாள் படை வீரர்களின் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நாளை (வியாழக்கிழமை) நடக்கிறது.
28 March 2023 7:05 PM GMT
31-ந் தேதி விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

31-ந் தேதி விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் புதுக்கோட்டையில் வருகிற 31-ந் தேதி நடக்கிறது.
28 March 2023 6:43 PM GMT
பொது வினியோக திட்ட  மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் 11-ந் தேதி நடக்கிறது

பொது வினியோக திட்ட மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் 11-ந் தேதி நடக்கிறது

பொது வினியோக திட்ட மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் வருகிற 11-ந் தேதி நடக்கிறது.
7 March 2023 6:27 PM GMT
விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் அரியலூரில் நாளை நடக்கிறது.
22 Feb 2023 6:45 PM GMT
முன்னாள் படைவீரர் சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

முன்னாள் படைவீரர் சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

முன்னாள் படைவீரர் சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நடைபெற்றது.
9 Feb 2023 6:28 PM GMT
விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

சிவகங்கையில் விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 30-ந்தேதி நடக்கிறது.
24 Dec 2022 7:04 PM GMT
  • chat