மாவட்ட செய்திகள்

பூத்துக்குலுங்கும் கேந்தி பூக்கள் + "||" + Candied flowers in bloom

பூத்துக்குலுங்கும் கேந்தி பூக்கள்

பூத்துக்குலுங்கும் கேந்தி பூக்கள்
பூத்துக்குலுங்கும் கேந்தி பூக்கள்
வள்ளிமலை முருகன் கோவில் அருகே விவசாயி ஒருவர் தனது நிலத்தில் கேந்தி பூக்கள் பயிரிட்டுள்ளார். மஞ்சள் நிறத்தில் பூத்துக் குலுங்கும் கேந்தி பூக்கள்.