மாவட்ட செய்திகள்

பாமாயில் விலை குறைந்தது + "||" + Market situation

பாமாயில் விலை குறைந்தது

பாமாயில் விலை குறைந்தது
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் பாமாயில் விலை குைறந்து காணப்பட்டது.
விருதுநகர்,
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் பாமாயில் விலை குைறந்து  காணப்பட்டது. 
உளுந்து 
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் உளுந்து  100 கிலோ மூடை  ரூ.9,100 முதல் ரூ.9,800 வரையிலும், உருட்டு உளுந்தம் பருப்பு ரூ.10,200 முதல் ரூ.11,700 வரையிலும், தொலி உளுந்தம் பருப்பு ரூ.8,700 முதல் ரூ.9,200  வரையிலும் விற்பனை ஆனது. பாசிப் பருப்பு 100 கிலோ மூடை  ரூ.11,300 முதல் ரூ.11,800 ஆயிரம் வரை யிலும், பாசிப்பயறு ரூ.8 ஆயிரம் முதல் ரூ.8,500 வரையிலும் விற்பனையானது.
துவரை 100 கிலோ மூடை  ரூ. 7,300 முதல் ரூ.8,400 வரை யிலும், துவரம் பருப்பு  ரூ.10,600 முதல் ரூ.11,600 வரையிலும் விற்பனையானது. 
வத்தல் 
மல்லி லைன் ரகம் 40 கிலோ ரூ.3,100 முதல் ரூ. 3,200 வரையிலும், மல்லி நாடுரகம் ரூ.4,800 வரை விற்பனையானது.  முண்டு வத்தல் ரூ.28 ஆயிரம் முதல் ரூ.29 ஆயிரம் வரையிலும், ஏ.சி. வத்தல் ரூ.14,700 முதல் ரூ.15,150 வரையிலும், புது வத்தல் ரூ.9,500 முதல் ரூ. 13 ஆயிரம் வரையும் விற்பனையானது.
பாமாயில் 
 கடலை எண்ணெய் 15 லிட்டர் ரூ.100 அதிகரித்து ரூ.2,800 ஆகவும், நல்லெண்ணெய் 15 கிலோ  ரூ.4,018 ஆகவும், பாமாயில் 15 கிலோ ரூ.195 விலை குைறந்து ரூ. 1,785 ஆகவும், சூரியகாந்தி எண்ணெய்  ரூ. 2 ஆயிரம் ஆகவும் விற்பனையானது. நிலக்கடலை பருப்பு 80 கிலோ  ரூ.7,000 ஆக விற்பனையானது. கடலை  புண்ணாக்கு 100 கிலோ  ரூ. 4,300 ஆகவும், எள் புண்ணாக்கு 50 கிலோ ரூ. 2 ஆயிரம் ஆகவும் விற்பனையானது.
கொண்டைக்கடலை 
 சீனி 100 கிலோ ரூ.3,540 ஆகவும், கொண்டைக்கடலை குவிண்டால்  ரூ.5,100 ஆகவும், பொரிகடலை ரூ. 4,100 ஆகவும், மைதா முதல் ரகம்  ரூ.3,400 ஆகவும், 2-ம் ரகம்  ரூ.2,620 ஆகவும், ஆட்டா 25 கிலோ ரூ. 900 ஆகவும், ரவை 25 கிலோ ரூ.1,180 ஆகவும், கோதுமை தவிடு 50 கிலோ ரூ.1450 ஆகவும், பட்டாணி 100 கிலோ ரூ.8,100 ஆகவும், பட்டாணி பருப்பு ரூ.8,300 ஆகவும் விற்பனை ஆனது. மசூர் பருப்பு ரூ.8,500 ஆகவும் விற்பனையானது. காபி பிளாண்டேஷன் பிபி ரகம் 50 கிலோ ரூ. 13,750 ஆகவும், ஏ ரகம்  ரூ.16,250 ஆகவும், சி ரகம் ரூ.11,000 ஆகவும், ரோபஸ்டா ஏ ரகம் ரூ.8 ஆயிரமாகவும், பிளாக் பிரவுன் ரகம்  ரூ.7 ஆயிரமாகவும் விற்பனையானது.

தொடர்புடைய செய்திகள்

1. மார்க்கெட் நிலவரம்
மார்க்கெட் நிலவரம்
2. கடலை எண்ணெய் விலை குறைவு
விருதுநகர் மார்க்ெகட்டில் கடலை எண்ணெய் விலை குறைந்து காணப்பட்டது.
3. உளுந்து விலை குறைந்தது
விருதுநகர் மார்க்ெகட்டில் உளுந்து விைல குறைந்து காணப்பட்டது.
4. சீனி விலை உயர்ந்தது
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் சீனி விலை உயர்ந்து காணப்பட்டது.
5. நல்லெண்ணெய் விலை உயர்வு
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் நல்லெண்ணெய் விலை உயர்ந்து காணப்பட்டது.

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை