சிறப்பு யாகம்


சிறப்பு யாகம்
x

அமிர்தானந்தமயி தேவி மடத்தில் சிறப்பு யாகம் நடைபெற்றது.

விருதுநகர்

குருப்பெயர்ச்சியை முன்னிட்டு விருதுநகரில் உள்ள மாதா அமிர்தானந்தமயி தேவி மடத்தில் சிறப்பு யாகம் நடைபெற்றது.


Next Story