விளையாட்டு போட்டி


விளையாட்டு போட்டி
x

மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டு போட்டிகள் நடைபெற்றது.

விருதுநகர்

விருதுநகரில் உள்ள மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கில் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கான மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டு போட்டிகள் நடைபெற்றது. இதில் நீளம் தாண்டும் போட்டியில் பங்கேற்ற மாணவர்.


Next Story