நல்லெண்ணெய் விலை உயர்ந்தது


நல்லெண்ணெய் விலை உயர்ந்தது
x

விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் நல்லெண்ணெய்யின் விலை உயர்ந்துள்ளது.

விருதுநகர்

விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் நல்லெண்ணெய்யின் விலை உயர்ந்துள்ளது.

உளுந்து

விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் உளுந்து 100 கிலோ மூடை ரூ.7,300 முதல் ரூ.8,300 வரையிலும், உருட்டு உளுந்தம் பருப்பு ரூ.700 விலை குறைந்து ரூ.11,500 ஆகவும், தொலி உளுந்தம் பருப்பு ரூ.400 விலை குறைந்து ரூ.9,400 ஆகவும் விற்பனை ஆனது. பாசிப்பருப்பு 100 கிலோ மூடை ரூ.9,000 ஆகவும், பாசிப்பயறு ரூ.8 ஆயிரம் முதல் ரூ.8,500 வரையிலும் விற்பனையானது.

துவரை 100 கிலோ மூடை ரூ.6,400 முதல் ரூ.7,700 வரையிலும் துவரம் பருப்பு ரூ.10,400 முதல் ரூ.11 ஆயிரம் வரையிலும் விற்பனையானது. மல்லி லயன் ரகம் 40 கிலோ ரூ.150 விலை உயர்ந்து ரூ.5,300 முதல் ரூ.5,450 வரையிலும், மல்லி நாடு ரகம் ரூ.4,900 முதல் ரூ.5,200 வரை விற்பனை ஆனது. முண்டு வத்தல் ரூ.18 ஆயிரம் முதல் ரூ.25 ஆயிரம் வரையிலும், ஏ.சி.வத்தல் ரூ.25 ஆயிரம் முதல் ரூ.28 ஆயிரம் வரையிலும் விற்பனையானது.

பாமாயில்

கடலை எண்ணெய் 15 கிலோ ரூ.2,900 ஆகவும், நல்லெண்ணெய் 15 கிலோ ரூ.165 விலை உயர்ந்து ரூ.5,280 ஆகவும், பாமாயில் 15 கிலோ ரூ.160 விலை குறைந்து ரூ.1,800 ஆகவும், சூரியகாந்தி எண்ணெய் ரூ.2,500 ஆகவும் விற்பனையானது.

நிலக்கடலை பருப்பு 80 கிலோ ரூ.7,000 ஆகவும் விற்பனையானது. கடலை புண்ணாக்கு 100 கிலோ ரூ.400 விலை உயர்ந்து ரூ.4,700 ஆகவும், எள் புண்ணாக்கு 50 கிலோ ரூ.2,400 ஆகவும் விற்பனையானது. சீனி 100 கிலோ ரூ.3,880 ஆகவும், கொண்டைக்கடலை குவிண்டால் ரூ.5,500 ஆகவும் விற்பனை ஆனது.

பட்டாணி

பொரிகடலை 50 கிலோ ரூ.4,100 ஆகவும், மைதா முதல் ரகம் ரூ.4,100 ஆகவும், 2-ம் ரகம் ரூ.3,560 ஆகவும், ஆட்டா 25 கிலோ ரூ.1,050 ஆகவும், ரவை 25 கிலோ ரூ.1,280 ஆகவும், கோதுமை தவிடு 50 கிலோ ரூ.830 ஆகவும், பட்டாணி 100 கிலோ ரூ.6,800 ஆகவும், பட்டாணி பருப்பு ரூ.8,300 ஆகவும், மசூர் பருப்பு ரூ.10,700 ஆகவும் விற்பனையானது.

காபி பிளாண்டேஷன் பிபி ரகம் 50 கிலோ ரூ.21,600 ஆகவும், ஏ ரகம் ரூ.21,500 ஆகவும், சி ரகம் ரூ.19,500 ஆகவும், ரோபஸ்டா பிபி ரகம் ரூ.9,800 ஆகவும், பிளாக் பிரவுன் ரகம் ரூ.8 ஆயிரமாகவும் விற்பனையானது.


Next Story