பறக்கும் பாலம் மின்விளக்குகளால் அலங்கரிப்பு


பறக்கும் பாலம் மின்விளக்குகளால் அலங்கரிப்பு
x

பறக்கும் பாலம் மின்விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டது.

மதுரை

மதுரை நத்தம் சாலையில் கட்டப்பட்ட பறக்கும் பாலம் விரைவில் திறக்கப்பட உள்ளது. இதையொட்டி அந்த பாலம் மின்விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு இருப்பதை காணலாம்.


Next Story
  • chat